มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กันยายน 20, 2023
ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.ธั […]
กันยายน 4, 2023
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย […]
กุมภาพันธ์ 24, 2023
ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
มีนาคม 2, 2022
วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา […]
กุมภาพันธ์ 21, 2022
การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34
ข้อแนะนำสำหรับดุษฎีบัณฑิต […]
ธันวาคม 14, 2021
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญ […]
ธันวาคม 14, 2021
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญ […]
พฤศจิกายน 2, 2020
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เลื่อน)
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญ […]
ตุลาคม 26, 2020
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส […]
มิถุนายน 15, 2020
พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562
พระราชทานพระราชานุญาต เลื่ […]
สิงหาคม 8, 2019
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2561
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]
สิงหาคม 8, 2019
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]
สิงหาคม 8, 2019
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]
สิงหาคม 8, 2019
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]
สิงหาคม 8, 2019
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]