ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)