รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2564

 

ข่าวล่าสุด

This is the title

ภาพบรรยากาศ

มีนาคม 3, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 มี.ค. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 6

มีนาคม 3, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 มี.ค. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 5

มีนาคม 3, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 มี.ค. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 4

มีนาคม 3, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 03 มี.ค. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 3

มีนาคม 3, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 มี.ค. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 2

มีนาคม 3, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 มี.ค. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 1

มีนาคม 3, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 01 มี.ค. 66 (เช้า) อัลบั้ม 6

มีนาคม 3, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 มี.ค. 66 (เช้า) อัลบั้ม 5