รองศาสตราจารย์.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2565

 

ข่าวล่าสุด

This is the title

ภาพบรรยากาศ

พฤศจิกายน 24, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 4

พฤศจิกายน 23, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 3

พฤศจิกายน 23, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 2

พฤศจิกายน 23, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 1

พฤศจิกายน 23, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 66 (เช้า) อัลบั้ม 4

พฤศจิกายน 23, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 66 (เช้า) อัลบั้ม 3

พฤศจิกายน 23, 2023

ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

พฤศจิกายน 23, 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 66 (เช้า) อัลบั้ม 2