สารอวยพรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

ตุลาคม 30, 2017
สารเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง
สารเลขาธิการคณะกรรมการการอ […]
ตุลาคม 30, 2017
สารเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์
สารเลขาธิการคณะกรรมการการศ […]
ตุลาคม 30, 2017
สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
สาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท […]
ตุลาคม 30, 2017
สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
สาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท […]
ตุลาคม 30, 2017
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ […]