กุมภาพันธ์ 24, 2023

ผังการเดินทางในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

สิงหาคม 7, 2019

ผังการเดินทาง ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

สิงหาคม 17, 2018

ผังการเดินทางในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

พฤศจิกายน 14, 2017

ผังการเดินทางในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฎาคม 6, 2016

ผังการเดินทางในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2559