เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

พฤศจิกายน 23, 2023
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 66 (เช้า) อัลบั้ม 1
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีส […]
พฤศจิกายน 20, 2023
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 20 พ.ย. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 6
ภาพถ่ายโดย : วสันต์สตูดิโอ […]
พฤศจิกายน 20, 2023
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 20 พ.ย. 66 (เช้า) อัลบั้ม 3
ภาพถ่ายโดย :  คณะเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 20, 2023
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 พ.ย. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 5
ภาพถ่ายโดย :  คณะเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 19, 2023
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 พ.ย. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 1
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริก […]
พฤศจิกายน 19, 2023
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 พ.ย. 66 (เช้า) อัลบั้ม 4
ภาพถ่ายโดย :  คณะเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 19, 2023
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 พ.ย. 66 (เช้า) อัลบั้ม 1
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริก […]
พฤศจิกายน 16, 2023
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 พ.ย. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 1
ภาพถ่ายโดย :  คณะเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 24, 2023
วิธีการรับชมและดาวน์โหลดภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง
บัณฑิต ญาติบัณฑิตและเพื่อน […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่ […]
มีนาคม 23, 2022
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 มี.ค. 65 (เช้า) อัลบั้ม 3
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วั […]
มีนาคม 21, 2022
พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
สำเนาพระราโชวาท สมเด็จพระก […]
มีนาคม 9, 2022
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 มี.ค. 65 (บ่าย) อัลบั้ม 4
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วั […]
มีนาคม 9, 2022
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 มี.ค. 65 (เช้า) อัลบั้ม 2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วั […]
มีนาคม 7, 2022
พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
สําเนา พระราโชวาท สมเด็จพร […]