กำหนดการ

กุมภาพันธ์ 10, 2023
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่ […]
พฤศจิกายน 2, 2020
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เลื่อน)
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญ […]
ตุลาคม 26, 2020
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส […]
เมษายน 1, 2019
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญ […]
สิงหาคม 16, 2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]