มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 32

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 32

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32

ประจำปีการศึกษา 2560 ประมาณ 29,500 คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี

โปรดเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่  22 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-205-2989