สารอวยพรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

20141219-ARIT-PM04-029

สารอวยพรบัณฑิต

01-20171030-teeragiat_jarernsatsin 02-20171030-panatda_ditgun

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

03-20171030-sunchayt_chaiwong 04-20171030-gaarun_sagunbpradit

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
สารเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

05-20171030-supat_jampatong

ดร.สุภัทร จำปาทอง
สารเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สารอวยพรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (788.1 KiB, 224 downloads)