กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กันยายน 1, 2022
เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก […]
พฤษภาคม 17, 2021
เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก […]
กุมภาพันธ์ 23, 2021
พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และเสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิรา […]
พฤษภาคม 24, 2018
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญ […]
เมษายน 19, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตร
ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้ […]
ตุลาคม 27, 2017
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญ […]
มกราคม 24, 2017
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่ […]
มกราคม 24, 2017
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 มทร.ธัญบุรี
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญ […]