กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

371724

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

371724

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ดาวน์โหลด กำหนดการฉบับเต็ม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 (342.4 KiB, 1074 downloads)

ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.พระนคร

ช่วงบ่าย

1. มทร.ธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.สุวรรณภูมิ

2. มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ช่วงบ่าย

1. มทร.รัตนโกสินทร์

2. มทร.ธัญบุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.ตะวันออก

ช่วงบ่าย

1. มทร.กรุงเทพ

2. มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.อีสาน

ช่วงบ่าย

1. มทร.อีสาน

2. มทร.ธัญบุรี

คณะศิลปศาสตร์
คระศิลปกรรมศาสตร์


ซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.ล้านนา

ช่วงบ่าย

1. มทร.ล้านนา

2. มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า
1.มทร.อีสาน

ช่วงบ่าย
1.มทร.ธัญบุรี

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์


วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1.มทร.ล้านนา

ช่วงบ่าย

1.มทร.ล้านนา

2.มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.พระนคร

ช่วงบ่าย

1. มทร.ธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.สุวรรณภูมิ

2. มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ช่วงบ่าย

1. มทร.รัตนโกสินทร์

2. มทร.ธัญบุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.ตะวันออก

ช่วงบ่าย

1. มทร.กรุงเทพ

2. มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี