วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

ตุลาคม 26, 2023
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]
กันยายน 20, 2023
ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.ธั […]
กันยายน 7, 2023
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่ […]
กันยายน 4, 2023
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย […]
มีนาคม 3, 2023
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 มี.ค. 66 (บ่าย) อัลบั้ม 6
ภาพถ่ายโดย :  คณะเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 28, 2023
โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
สำเนา โอวาท นายเกษม วัฒนชั […]
กุมภาพันธ์ 24, 2023
บวงสรวง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 ก.พ. 66 อัลบั้ม 1
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีส […]
กุมภาพันธ์ 22, 2023
วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ […]
กุมภาพันธ์ 21, 2023
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]
กุมภาพันธ์ 21, 2023
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]
กุมภาพันธ์ 21, 2023
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2564
รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ […]
มีนาคม 25, 2022
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 มี.ค. 65 (บ่าย) อัลบั้ม 2
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทา […]
มีนาคม 25, 2022
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 มี.ค. 65 (เช้า) อัลบั้ม 2
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทา […]
มีนาคม 24, 2022
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 มี.ค. 65 (บ่าย) อัลบั้ม 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วั […]
มีนาคม 24, 2022
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 มี.ค. 65 (เช้า) อัลบั้ม 3
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วั […]