เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กันยายน 1, 2022
เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก […]
พฤษภาคม 17, 2021
เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก […]
กุมภาพันธ์ 23, 2021
พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และเสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิรา […]