มทร.ธัญบุรี

มกราคม 31, 2023
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 64 เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีทำ
ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีก […]
มกราคม 13, 2023
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษ […]
กันยายน 1, 2022
เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก […]
พฤษภาคม 17, 2021
เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก […]
กุมภาพันธ์ 23, 2021
พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และเสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิรา […]
กันยายน 3, 2018
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31 ส.ค. 61 อัลบั้ม 1
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทา […]
กันยายน 3, 2018
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 ส.ค. 61 อัลบั้ม 1
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทา […]
กันยายน 3, 2018
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 28 ส.ค. 61 อัลบั้ม 1
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทา […]
สิงหาคม 31, 2018
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31 ส.ค. 61 (เช้า) อัลบั้ม 4
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานป […]
สิงหาคม 31, 2018
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31 ส.ค. 61 (เช้า) อัลบั้ม 2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วั […]
สิงหาคม 31, 2018
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 30 ส.ค. 61 (บ่าย) อัลบั้ม 2
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานป […]
สิงหาคม 30, 2018
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 30 ส.ค. 61 (เช้า) อัลบั้ม 4
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานป […]
สิงหาคม 30, 2018
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 30 ส.ค. 61 (เช้า) อัลบั้ม 2
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานป […]
สิงหาคม 30, 2018
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 ส.ค. 61 (บ่าย) อัลบั้ม 2
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานป […]
สิงหาคม 29, 2018
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 ส.ค. 61 (เช้า) อัลบั้ม 6
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วั […]