มีนาคม 15, 2017

ภาพบรรยากาศ ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 มี.ค. 60 (เช้า) อัลบั้ม 4

มีนาคม 15, 2017

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 มี.ค. 60 (เช้า) อัลบั้ม 3

มีนาคม 15, 2017

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 มี.ค. 60 (เช้า) อัลบั้ม 2

มีนาคม 15, 2017

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 มี.ค. 60 (เช้า) อัลบั้ม 1

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 4

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 3

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 2

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 1

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 4

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 3

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 2

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 1

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 ก.ย. 2559 (บ่าย) อัลบั้ม 5

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 ก.ย. 2559 (บ่าย) อัลบั้ม 4

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 3

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 2

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 1

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 ก.ย. 2559 (เช้า) อัลบั้ม 3

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 ก.ย. 2559 (เช้า) อัลบั้ม 2

กันยายน 9, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 1

กันยายน 8, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 2559 (บ่าย) อัลบั้ม 5

กันยายน 8, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 4

กันยายน 8, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 3

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 2559 (บ่าย) อัลบั้ม 2

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 2559 (บ่าย) อัลบั้ม 1

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 5

กันยายน 7, 2016

ภาพถ่ายทางอากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 4

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 3

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 2559 เช้า อัลบั้ม 2

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 1

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 5

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 4

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 3

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 2

กันยายน 7, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (บ่าย) อัลบั้ม 1

กันยายน 6, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 5

กันยายน 6, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 4

กันยายน 6, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 3

กันยายน 6, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 2

กันยายน 6, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 ก.ย. 59 (เช้า) อัลบั้ม 1