ขอความร่วมมือเลี้ยงเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 30,594 คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรด เลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 14 ถึง 23 สิงหาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-205-2989