ขอความร่วมมือเลี้ยงเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2562