ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565