การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

20171115-banner-graduation-01

การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ระเบียบการแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 (2.6 MiB, 468 downloads)

1. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย

บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิงต้องแต่งทรงผมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความเคยชิน

2. วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อควรปฏิบัติ
1) ผม ทรงสุภาพ สีดำ ไม่โกรกหรือย้อมด้วยสีอื่นดุษฏีบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และบัณฑิตชายต้องมองเห็นใบหู ไม่ยาวเกินท้ายทอย ดุษฏีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และบัณฑิตหญิง ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะ
2) ใบหน้าบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฏีบัณฑิตชาย ไม่ควรไว้เครา บัญฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฏีบัณฑิตหญิง ควรแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดและแพรวพราวสะท้อนแสง ห้ามติดขนตาปลอม ห้ามสวม BigEyes ที่มีสีและลวดลาย ห้ามกรีด Eyeliners เปลือกตาไม่ทาสีเข้มหรือมีประกายแวววาว
3) หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ หรือเครื่องประดับทุกชนิด
4) แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา กำไล แหวน ด้านสายสิญจน์ หรือเครื่องประดับทุกชนิด

การแต่งกายของ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

การแต่งกายบัณฑิตชาย

ก. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) แต่งกายชุดเครื่องแบบราชการ ปกติขาว
2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัด ถือกระบี่และถุงมือ
3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ข. บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) เสื้อราชปะแตนสีขาว
2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
3) มีแผงคอ ตามแบบที่กำหนดประดับเข็ทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5 ซ.ม. ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน
5) ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย
6) รองเท้าหนังหุ้มสนสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาย

ก. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) แต่งการชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว
2) มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่รับการการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัดถือกระบี่และถุงมือ
3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ข. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า
2) กางเกงขายาวสีกรมท่า แบบสากลทรงสุภาพ
3)รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
4) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

การแต่งกายบัณฑิตหญิง

ค. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อด้านซ้าย
3) กระโปงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดนูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกันหรือสีตามที่ส่วนราชการกำหนด
4) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข้มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
5) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) ห้ามส่วมรองเท้าส้นเข็ม
7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์

1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ชายเสื้อตรง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้องแขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง
2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน
3) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) ห้ามส่วมรองเท้าส้นเข็ม
5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

จ. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย

1) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว มีสายรัดข้อมือ
2) กระโปรงสีกรมท่ายาว ไม่มีลวดลาย
3) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีนำเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
4) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
5) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสุงเกิน 2 นิ้ว) ห้ามส่วมรองเท้าส้นเข็ม
7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่กาย

การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง

ค. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1.) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นขาว ไม่ผูกเทคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า
2.)กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข้า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน
3.) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
4.) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) ห้ามส่วมรองเท้าส้นเข็ม
5.) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ง. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมีครรภ์

1.) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก ชายเสื้อตรง ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอเสื้อ ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง สวมทับด้วยสูทแบบปล่อยเอวสีกรมท่า
2.) กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข้า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน
3.) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
4.) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) ห้ามส่วมรองเท้าส้นเข็ม
5.) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

จ. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย

1.) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควรติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอเสื้อ สวมทับด้วยสูทแบบปล่อยเอวสีกรมท่า
2.) กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ชายเสมอกัน
3.) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
4.) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
5.) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
6.) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) ห้ามส่วมรองเท้าส้นเข็ม
7.) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ประกาศแนวทางปฏิบัติการบูมแสดงความยินดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้ามในการซ้อมบูมและแสดงความยินดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาสามารถซ้อมบูมได้เฉพาะในบริเวณโดยรอบของคณะ/วิทยาลัย เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2561 จนถึงเวลา 18.00 น. ทุกวัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย
2. ถ้ากรณีนักศึกษาจะซ้อมบูมนอกพื้นที่คณะ/วิทยาลัย โดยใช้พื้นที่กลางแจ้งมหาวิทยาลัยฯ เช่น โรงยิม โรงอาหาร สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ ลานจอดรถ บริเวณวิทยบริการ ฯลฯ นักศึกษาจะต้องทำหนังสือผ่านคณบดี/วิทยาลัย ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการซ้อมบูมได้
3. ห้ามนักศึกษาเปิดเครื่องขยายเสียงในบริเวณซุ้มแสดงความยินดีพี่บัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 14-23 สิงหาคม 2562 หากตรวจพบให้ยกเลิกการจัดซุ้มนั้นทันที
4. ห้ามนักศึกษาดื่มสุรา สิ่งมึนเมา สารเสพติดทุกชนิดในบริเวณซุ้มแสดงความยินดีพี่บัณฑิต โดยเด็ดขาด
5. ห้ามนักศึกษาเล่นการพนันทุกชนิดบริเวณซุ้ม โดยเด็ดขาด และให้นักศึกษาเฝ้าซุ้มได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 14-23 สิงหาคม 2562
6. กรณี มีการร้องเรียนกระทำการที่ฝ่าฝืน หรือเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในระหว่างวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรห้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบยุติกิจกรรมการแสดงความยินดีพี่บัณฑิตและยกเลิกซุ้มถ่ายภาพของภาควิชา/สาขา/หลักสูตร และพิจารณาโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
7. ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา ที่จัดกิจกรรมบูมพี่บัณฑิต ต้องปฏิบัติ ดังนี้
7.1 อนุญาตให้นักศึกษาบูมพี่บัณฑิตได้เฉพาะในบริเวณพื้นที่ของคณะ หรือบริเวณที่ พี่บัณฑิตตั้งแถวรายงานตัวได้ เท่านั้น
7.2 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้นักศึกษาบูมพี่บัณฑิต มทร.อื่น นักศึกษาสามารถบูม ได้เฉพาะพี่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
7.3 มหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้เครื่องขยายเสียงแสดงความยินดีพี่บัณฑิต ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
7.4 หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้วในแต่ละวัน นักศึกษาสามารถบูมพี่บัณฑิตได้ตามปกติ

ประกาศแนวทางปฏิบัติการบูมแสดงความยินดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (131.8 KiB, 173 downloads)