พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 มี.ค. 65 (เช้า)