พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 มี.ค. 65 (บ่าย)