พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31 ส.ค 61 (บ่าย) อัลบั้ม 2

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31 ส.ค 61 (บ่าย) อัลบั้ม 2

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 31 ส.ค. 61 (บ่าย) อัลบั้ม 2

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี