มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง ระหว่าง วันที่ 20-24 พ.ย. 60