สถิติภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2

สรุปจำนวนสถิติภาพบรรยากาศงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

ประจำปีการศึกษา 2561

ร่วมอัลบั้มที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 90 อัลบั้ม ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 34,128 ภาพ

เมื่อจำแนกภาพถ่ายที่ถ่ายโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 33 อัลบั้ม ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 13,940 ภาพ
2. กองประชาสัมพันธ์ 27 อัลบั้ม ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 10,541 ภาพ
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 อัลบั้ม ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 9,647 ภาพ

สรุปข้อมูลสถิติและออกแบบโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สวส. มทร.ธัญบุรี

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2