พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 ส.ค. 62 อัลบั้ม 2

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 ส.ค. 62 อัลบั้ม 2