พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 ส.ค. 62 (เช้า) อัลบั้ม 6

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 ส.ค. 62 (เช้า) อัลบั้ม 6

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 23 ส.ค. 62 (เช้า) อัลบั้ม 6

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี