พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 ส.ค. 62 (บ่าย) อัลบั้ม 2

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 ส.ค. 62 (บ่าย) อัลบั้ม 2

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 23 ส.ค. 62 (บ่าย) อัลบั้ม 2

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี