ภาพถ่ายทางอากาศพิธี ซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 ส.ค. 62