สถิติภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

สถิติภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สรุปจำนวนสถิติภาพบรรยากาศงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

ประจำปีการศึกษา 2560

ร่วมอัลบั้มที่เผยแพร่ทั้งสิ้น 107 อัลบั้ม ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 11,641 ภาพ

เมื่อจำแนกภาพถ่ายที่ถ่ายโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 34 อัลบั้ม ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 4,283ภาพ
2. กองประชาสัมพันธ์ 41 อัลบั้ม ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 4,268 ภาพ
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 อัลบั้ม ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 3,090 ภาพ

สรุปข้อมูลสถิติและออกแบบโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สวส. มทร.ธัญบุรี