เคล็ดลับการเตรียมตัว

1. ตั้งนาฬิกาปลุก พักผ่อนให้เต็มที่ กะเวลาให้พอดี เพื่อตื่นไปแต่งหน้าทำผม และเดินทางไปมหาวิทยาลัยให้ทัน

2.ตรวจดูเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ จัดเตรียมให้พร้อมจะได้ไม่พลาดลืมสิ่งของสำคัญจนมารีบเร่งเอาในตอนเช้า และที่สำคัญอย่าลืมตัดเล็บให้สั้น ถ้าตัดเล็บไม่เรียบร้อยจะถูกแยกจากแถวเพื่ออกมาตัดเล็บโดยเฉพาะ หากมีหลายคนจะทำให้เสียเวลามาก สำหรับผู้หญิงจะต้องใส่ถุงน่องสีเนื้อ และรองเท้าคัตชูสีดำเท่านั้น

3.นัดช่างภาพให้ดี ว่าจะเจอที่จุดไหนเวลาใด เพื่อไม่ให้พลาดเก็บบันทึกวันเวลาดีๆ เอาไว้ โดยเฉพาะช่างภาพที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนยิ่งควรนัดให้ดี หรือนัดไปเจอกันก่อนสักครั้งก็ไม่เสียหาย

4.นัดแนะเพื่อนฝูง ญาติมิตรล่วงหน้า ควรนัดเวลาล่วงหน้า ดูเวลาและสถานที่ ที่มาถ่ายรูปยินดีกันได้อย่างเต็มที่

5.Network BUSY เป็นที่รู้กันดีว่าวันนั้นทุกคนจะใช้โทรศัพท์โทรหากันแทบทุกคน จนไม่มีช่องสัญญาณว่างพอสำหรับเพื่อนๆ ถึงแม้บางมหาลัยจะมีรถเสาสัญญาณมาจอดให้บริการเพิ่มก็ตาม เพราะฉะนั้นถ้านัดได้ควรนัดกันล่วงหน้าก่อนให้ดี

6.เตรียมอุปกรณ์เก็บของขวัญ แน่นอนว่าวันนั้นเพื่อนๆคงจะต้องได้รับของขวัญดอกไม้กันจนพะลุงพะลัง ไม่ว่าจะจากญาติๆ เพื่อน หรือรุ่นพี่ รุ่นน้อง ก็ดี ดังนั้นหากล่องหรือถุงสักใบเตรียมไว้เก็บของเหล่านี้ ทำให้ ผู้ให้ ทุกคนปลื้มใจ และบัณฑิตก็ไม่ต้องหอบหิ้วจนพะลุงพะลังด้วย

7.อย่าลืมทานอาหาร บางคนอาจกังวล หรือตื่นเต้นจนไม่ยอมทานข้าว เช้า พอมาถึงมหาลัยก็ถ่ายรูปจนเพลิน ไม่มีเวลากิน จนสุดท้ายก็ไปออกฤทธิ์ตอนนั่งอยู่ในหอประชุม หิวจนท้องกิ่วหมดแรง แนะนำว่าก่อนเข้าหอประชุมรองท้องด้วยแซนวิสสักชิ้นน่าจะดี

8.ตรวจดูเวลา สถานที่จุดรายงานตัว ให้แน่นอน เพื่อวันจริงจะได้ไม่เสียเวลาวิ่งหาจนเหงือท่วม

9.ทำธุระส่วนตัวและตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าหอประชุม อย่าลืมดูเครื่องแต่งกาย เช็ดรองเท้าที่ใส่เดินแต่เช้าให้สะอาดเอี่ยมอีกครั้ง และอย่าลืมฝากโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรือสิ่งของต้องห้ามต่างๆไว้กับญาติหรือเพื่อนสนิท

20160706-graduation01

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต พึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงานดังนี้

การตรงต่อเวลาและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและวัน  เวลาที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ สำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การเตรียมตัวล่วงหน้า

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่มีภูมิลำเนาห่างไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น เตรียมลางานเพื่อไปฝึกซ้อม  เตรียมเครื่องแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และอื่น ๆ

การเตรียมบัตรประจำตัว

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงตนในการไปรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การระวังรักษาสุขภาพ

ในช่วงระยะเวลาที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะวันพิธี ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไม่เสาะท้องและไม่ดื่มน้ำมากเกินควร

การปฏิบัติตามที่คณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมแนะนำ

ในการฝึกซ้อม จะมีคณาจารย์มาฝึกซ้อมแนะนำให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ควรจะฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจ และหลังจากฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้ชำนาญและมั่นใจ

การรายงานตัวในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(1)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่กำหนด

(2)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง และบัตรฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   ที่ได้รับการประทับตราและลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งแสดงว่าดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้ผ่านการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว

(3)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุกขั้นตอนเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

(4)   ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธ นาฬิกา กำไล สร้อยคอ ปากกา ตุ้มหู  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเครื่องสำอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง  ของขบเคี้ยว  และเอกสารทุกชนิดเข้าในหอประชุมโดยเด็ดขาด

(5)   อยู่ในอาการสำรวมขณะนั่งอยู่ในหอประชุม ไม่ลุกออกไปทำกิจธุระใดๆ จนกว่าจะเสร็จพิธี หากมีปัญหาฉุกเฉินให้แจ้งอาจารย์ผู้กำกับแถวเพื่อนำการเข้า –  ออกหอประชุมเท่านั้น

20160706-graduation02

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าหอประชุมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

 1. โทรศัพท์มือถือ

2. กล้องถ่ายรูป

3. อาวุธ นาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ สร้อยคอ ปากกา  ตุ้มหู เครื่องประดับทุกชนิด ฯลฯ

4. กระเป๋าสตางค์  เศษสตางค์  กระเป๋าเครื่องสำอาง  กระดาษทิชชู

5. บุหรี่  ลูกอม  หมากฝรั่ง  และของขบเคี้ยวทุกชนิด

6. เอกสารทุกชนิด

บัณฑิตที่นำสิ่งของดังกล่าวติดตัวมา รปภ. จะไม่อนุญาตให้นำเข้าหอประชุม